STURPENS
       
BYGGTJÄNST AB
TAKRENOVERING
Copyright © 2012 Sturpen Byggtjänst AB
Takrenovering är en god investering. Taket utsätts för en oerhörd mängd nederbörd varje år. Därför är det så viktigt att taket är tätt. Vattenskador i bostaden är mycket kostsamma att reparera och får ofta många följdproblem, exempelvis mögel.

Extra känsligt är det vid varje takgenomföring, t ex ventilation, där fukten ofta letar sig ner.
Det är viktigt att välja rätt takpannor då livslängden varierar kraftigt på marknadens olika takpannor. Viktigt är också att man har rätt avstånd mellan takpannorna. Inte så sällan snålar takläggaren och sparar in en pannrad genom att dra isär takpannorna, vilket får till följd att vattnet kryper upp vid varje skarv.

Nya pannor förskönar huset väldigt mycket och ger nästan känslan av ett helt nytt hus.
Översyn av plåttak
Plåttak behöver ses över regelbundet. Tyvärr spikas många plåttak utan tätning vilket gör att taket läcker in vid varje spikskalle. Istället ska skruv med tätning användas.
Hängrännor och stuprör bör också ses över så att de inte orsakar att fukten går åt fel håll.

Ny produktion...läs mer

Om-Tillbyggnation...läs mer

Renovering...läs mer

Takrenovering...läs mer

Fasadrenovering...läs mer
Tveka inte att kontakta oss för professionell takskottning .
läs mer...
Tveka inte att kontakta oss för professionell takskottning .
läs mer...