STURPENS
       
BYGGTJÄNST AB
TAKSKOTTNING
Copyright © 2012 Sturpen Byggtjänst AB
När vintern kommer, kommer också snön. Och när snön kommer blir också efterfrågan på takskottning mycket stort. Då bör man vara förberedd på en takskottning. Är du dock inte beredd på en takskottning kan detta innebära risker för omgivningen kring din byggnad. Även belastningen på själva byggnaden kommer att öka drastiskt. Snö ser inte viktmässigt mycket ut för världen, men i stora mängder väger det massvis.
Genom att kontakta oss slipper du oroa dig för alla bekymmer som kan uppstå av snön på ditt tak. Vi skottar snabbt, säkert och effektivt bort all snö från ditt tak .
Vi använder oss bara av den modernaste utrustning för att minimera riskerna för takskottare och skador på egendom som annars lätt kan uppstå om man är oförsiktig vid takskottning.
Tveka inte att kontakta oss för professionell takskottning med skottvana personal .

    Vi erbjuder två  olika snöskottningsavtal:


1. Avrop.
    Ni ringer, vi kommer inom 24h.

2. Ansvar med bevakning.
    Vi bevakar själva taket och avgör när det är dags att komma.


Tveka inte att kontakta oss för professionell takskottning .
läs mer...
Tveka inte att kontakta oss för professionell takskottning .
läs mer...